HAKKIMIZDA

11-14 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen IX. Avrasya İslam Şûrası’nda, İslam dünyasında son yıllarda yaşanan gelişmelerin Şûra’nın kurumsal etkinliğinin artırılmasını zaruri hale getirdiği, bu bağlamda üye ülkelerin temsilcilerinin tamamının ittifakı ile diğer bazı komisyonlar yanında Fetva Komisyonunun kurulmasına da karar verilmiştir. Alınan bu karar gereğince Şûra üyesi ülkelerin fetvadan sorumlu uzmanlarının katılımı ile kurulan Avrasya Fetva Meclisi, yerel ve küresel düzeydeki fıkhî meseleler ve ümmeti ilgilendiren ortak konuların geniş bir perspektifle ele alınıp çözüme kavuşturulması ve uygulama birliğinin sağlanması hedeflemektedir. Meclis, Müslümanların yüz yüze geldiği amelî sorunlar karşısında münferit değerlendirmeler yapmak yerine, İslam’ın temel ilkeleri, makâsıdu’ş-şeria ve güncel durumları dikkate alarak vâkıayı farklı açılardan doğru okumak, müzakere etmek ve karar almak için istişareye başvurmayı temel ilke olarak benimsemektedir.. Avrasya Fetva Meclisi, bu ilke ve amaçlar doğrultusunda 2017 ve 2018 yıllarında Avrasya ülkelerinden fıkıh ve fetva alanında yetkin ilim adamlarının katılımı ile iki toplantı icra etmiştir.