Avrasya Fetvâ Meclisi Kuruluş Toplantısı

IX. Avrasya İslam Şûrası’nda, İslam dünyasında son yıllarda yaşanan gelişmelerin Şûra’nın kurumsal etkinliğinin artırılmasının zaruri hale getirdiği; bu kapsamda yerel ve küresel düzeydeki fıkhî meselelerin, ümmeti ilgilendiren ortak konuları geniş bir perspektifle ele alıp çözüme kavuşturmak ve uygulama birliği sağlamak amacıyla üye ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı bir Fetva Komisyonunun kurulması kararlaştırılmıştır.

Başkanlığımız, bu kararı hayata geçirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’mız Avrasya İslam Şûrası Fetva Meclisi Kuruluş Toplantısını 10-11 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir.

Açılış ve üç oturum şeklinde düzenlenen toplantıda Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisinin kuruluşu, icra heyetinin teşkili, çalışma usul ve esasları, fetva meclisinin çalışma usulü ve hicri takvim birliği ve imsak vaktinin tespiti konuları ele alınmıştır.  Söz konusu heyet 11 Mayıs 2017’da Diyanet İşleri Başkanlığının bazı birimlerini, Ankara Müftülüğünü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nda çeşitli ziyaretlerde bulunmuştur.